Scrisoare comună pentru stabilirea unor obiective climatice mai ambițioase și mai coerente în România

României încă îi lipsesc obiective clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung
și riscă să rămână în urma ambițiilor climatice ale altor state membre ale Uniunii Europene (UE). Multe
țări ale UE au stabilit în legislația națională obiective de neutralitate climatică și au conceput instrumente
pentru punerea lor în aplicare. Urmând exemplul acestora, România ar trebui să adopte un cadru
general care să stabilească neutralitatea climatică până în 2050 drept obiectiv național și să clarifice
responsabilitățile instituționale pentru implementare.


EPG, alături de alte opt organizații relevante, a redactat și transmis autorităților o scrisoare deschisă prin care îndemnăm Guvernul României să stabilească în mod clar obiectivele climatice la nivel național, cât și un mecanism dedicat pentru a guverna tranziția, pe baza unor elemente-cheie enumerate în text.

Conținutul integral al scrisorii poate fi descărcat mai jos.

Latest News

X