Scenarii de adopție a pompelor de căldură în România până în 2030

În siajul crizei energetice declanșate în 2022, caracterizată de un deficit de gaze naturale pe piețele europene și niveluri record ale prețurilor energiei, pompa de căldură iese în evidență ca fiind cea mai eficientă și mai puțin poluantă soluție pentru încălzirea și răcirea clădirilor.


Prezentul studiu estimează perspectivele pompelor de căldură pentru locuințe individuale și clădiri în România până anul 2030, luând în calcul tehnologiile mature comercial în prezent printr-o modelare bazată pe multiple scenarii plauzibile de adopție a tehnologiei.

Prima secțiune a studiului prezintă principiul termodinamic de funcționare al pompelor de căldură, principalele tipuri constructive și caracteristicile generale de utilizare. Supozițiile, scenariile și metodologia de lucru sunt descrise pe scurt în secțiunea 2. Secțiunea 3 redă rezultatele analizei din punct de vedere al numărului de pompe de căldură instalate, pe tipuri de clădiri și de tehnologie, precum și costurile estimate ale instalării și operării acestor sisteme.

Rezultatele includ date comparative privind consumul dislocat de gaze naturale prin înlocuirea centralelor de apartament cu pompe de căldură, împreună cu emisiile evitate de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent). Secțiunea 4 conține o serie de recomandări de politici publice prin care este facilitată adopția pompelor de căldură în România, inspirate de bune practici din alte state membre ale UE pentru depășirea barierei costurilor mari de investiție (CAPEX) și asigurarea unui raport al prețului final energie electrică/gaze naturale care să stimuleze utilizarea pompelor de căldură.


radu dudau 2022 - epg
Radu Dudău, EPG Co-Founder & President

Radu Dudău is President and co-founder of EPG. He was, from 2007 to 2023, an Associate Professor at the Bucharest University. From 2006 to 2010 he was Deputy Director at the Romanian Diplomatic Institute (Ministry of Foreign Affairs).

He graduated in Physics and Philosophy from the University of Iași. He holds a Dr. Phil. degree in Philosophy (magna cum laude) from Konstanz University (Germany) and a PhD in Political Science (International Relations) (summa cum laude) from the National School of Political and Administrative Studies (SNSPA, Bucharest).

He was a Fulbright Fellow with the National Security Program at Harvard Kennedy School of Government (2011), a New Europe College Fellow at the Danish Institute of International Relations (Copenhagen, 2006) and an OSI/FCO-Chevening scholar at Oxford University (1999-2000).

His work focuses on energy policy, energy technology, and energy markets.

Contact: office@enpg.ro

Latest Publications

X