Pozitia dominanta conferita furnizorilor in liberalizarea pietei gazelor pentru clientii non-casnici de la 1 ianuarie 2015 - enpg

Pozitia dominanta conferita furnizorilor in liberalizarea pietei gazelor pentru clientii non-casnici de la 1 ianuarie 2015

 
Autor: Dumitru Chisăliţă

Download PDF

Modul în care se desfãsoarã trecerea de la piata reglementatã la piata liberã pentru clientii non-casnici este marcat de pozitia dominantã a furnizorilor în relatia cu clientii non-casnici.
Furnizorii au vândut gaze la preturi reglementate clientilor non-casnici pânã în 31 decembrie 2014.

Prin Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012 s-a stabilit, în urmã cu doi ani si jumãtate, data de 1 ianuarie 2015 ca fiind termenul de la care dispare piata reglementatÄf pentru clientii non-casnici si se instaureazã piata în care gazele se pot tranzactiona liber.
În urmã cu doi ani si jumãtate se stabilea masterplan-ul de trecere treptatã de la piata liberalizatã la piata liberã, care continea douã directii:

– Calendarul de dereglementare a pretului gazelor, care sã asigure o crestere treptatã a pretului de la pretul reglementat la pretul pietei. Acesta a fost pus în aplicare de Guvernul României prin mai multe Hotãrâri de Guvern.
– Planul de diseminare si informare a clientilor, care sã asigure pregãtirea clientilor pentru 1 ianuarie 2015 si care prevedea în principal obligatii pentru reglementatorul pietei de gaze (ANRE) pentru perioada 2012-2014, dar care nu s-au realizat.
Liberalizarea pietei de gaze a început în urmã cu doi ani si jumãtate. Pregãtirea clientilor pentru data de 1 ianuarie 2015 era o componentã esentialã a masterplan-ului, pregãtire care nu a fost efectuatã.
Pe 6 noiembrie 2014 (cu mai putin de 30 de zile lucrãtoare pânã la data limitã la care clientii non-casnici trebuiau sã iasã din piata reglementatã), ANRE a impus furnizorilor care vând gaze pe piata reglementatã pentru clientii non-casnici sã-i informeze pe acestia cã sunt obligati sã treacã pe piata liberã cel târziu la 31 decembrie 2014 sau sã accepte continuarea timp de sase luni a contractului furnizorul existent în luna decembrie 2014, dar cu un pret propus (impus) furnizor.
Pentru a-si mentine clientii, furnizorii au fãcut la sfârsitul lunii noiembrie 2014 o “informare” formalã, incompletã si superficialã a clientilor, astfel încât acestia sã conchidã cã o continuare a relatiei contractuale este cel mai avantajos lucru.

Lipsa informãrii clientilor, timpul scurt alocat negocierii dintre furnizori si clientii non-casnici, lipsa medierii dezacordurilor contractuale rezultate în urma negocierii între fosti clienti non-casnici reglementati si furnizorii de gaze au fost elemente premeditate, care au conferit o pozitie dominantã furnizorilor la data de 1 ianuarie 2015.

Ulterior “convingerii” clientilor în procesul de liberalizare, în decembrie 2014 furnizorii au înaintat oferte de gaze dezavantajoase pentru proprii clienti non-casnici, întelegând cã:

a) Clientii, chiar dacã vor avea cunostintele si capacitatea, nu vor avea timp sã negocieze, din cauza zilelor libere din cursul lunii decembrie;
b) În conformitate cu Legea Gazelor, dacã pânã la 31 decembrie 2014 nu se încheia un contract de furnizare, se comitea o ilegalitate dublã:
– de cãtre furnizor: livrare de gaze fãrã contract;
– de cãtre client: consum fraudulos în lipsa unui contract, cu obligatia legalã a furnizorilor de a opri livrarea gazelor.
c) În conformitate cu Legea Gazelor, ANRE nu poate interveni în medierea diferendelor comerciale dintre furnizorii de gaze si clientii non-casnici obligati sã devinã eligibili la 1 ianuarie 2015, desi divergentele apãrute au rezultat din:
– procesul de trecere obligatorie de la piata reglementatã la piata liberalizatã;
– faptul cã procesul s-a derulat în timpul sãrbãtorilor de iarnã;
– faptul cã informãrile si ofertele pentru cantitãtile de gaze aferente anului 2015 au fost transmise cu mai putin de 30 de zile lucrãtoare înainte de 31 decembrie 2014, data expirãrii contractelor existente;
– faptul cã procesul se desfãsoarã în plinã iarnã, ceea ce face ca orice limitare a livrãrii de gaze sã aducã potentiale pagube materiale;
– lipsa punerii în aplicare a programului de diseminare a informatilor privind trecerea de la o piatã reglementatã la o piatã liberã (obligatia conform Memorandumului privind dereglementarea preturilor reglementate de a se pune în aplicare un masterplan de informare a consumatorilor, obligatie care nu a fost onoratã)
– instituirea perioadei de semi-reglementare de sase luni impusã de ANRE (1 ianuarie – 30 iunie 2015), care sã asigure trecerea treptatã de la piata reglementatã la piata nereglementatã, cu scopul de a proteja clientii non-casnici si a asigura continuitatea livrãrii gazelor.
Clientii au astfel ca singurã optiune acceptarea ofertei furnizorilor, altfel existând riscul sã fie deconectati de la gaze în plinã iarnã.

Liberalizarea pietei de gaze pentru clientii non-casnici a fost transformatã dintr-o oportunitate pentru clienti într-o oportunitate pentru furnizori.
***
Vom continua sã vã prezentãm cu cât a crescut pretul gazului ofertat la clientii non-casnici la 1 ianuarie 2015, care a fost reducerea de pret pe care au obtinut-o unii clientii non-casnici (foarte putini au avut cunostintele necesare purtãrii unei negocieri corecte), în negocierea de la 1 ianuarie 2015, care sunt “pericolele” din contractele de furnizare înaintate cãtre clienti, ceea ce trebuiau sã facã si nu au fãcut institutiile statului etc.
În vederea dezvoltãrii pietei de gaze si a protejãrii clientilor, am lansat campania Preturi Corecte La Gaze:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008835219110
Twiter: https://twitter.com/PretCorectLaGaz
Blogurile: www.dumitruchisalita.ro, www.adevarul.ro
Site-ul www.enpg.ro
Acestei initiative i s-au alãturat pânã în prezent:
SC GECS SRL Tel: 0729376189, email: manager@gecs.ro
SC Gas&Energy Expert SRL Tel: 0723923923, email: office@ost.com.ro
care acordã consultatii gratuite pentru clienti non-casnici în urmãtoarea perioadã.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
 

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

 

 

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.
 

Statement of research integrity

EPG’s funding comes from a variety of sources, allowing us to maintain independence of research priorities and freedom from outside influence. Independence, professional integrity and objectivity are EPG’s most valued assets.