Download PDF

La începutul lunii mai 2019, au fost publicate în Monitorul Oficial [1] al României două decizii ale Curții Constituționale [2] ce privesc art. 1 și art. 7 alin (1) din Legea 238/2004 – Legea Petrolului. La o primă vedere, cele două decizii par neimportante, întrucât Curtea, la fel ca și în alte circumstanțe, a decis să respingă excepțiile de neconstituționalitate și a constatat că atât art. 1, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 29 iunie 2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și art. 7 alin (1) din Legea Petrolului sunt constituționale.

Cu toate acestea, la o citire atentă a considerentelor celor două decizii, pare că, prin raționamentul și argumentarea folosite, Curtea Constituțională a dat o grea lovitură tuturor titularilor de acorduri petroliere, în special în faza de achiziție de date seismice din etapa de explorare.

Pentru a înțelege cu exactitate efectele celor două decizii, trebuie menționat că art. 7 alin (1) din Legea Petrolului stabilește un drept de servitute legală în favoarea titularilor acordurilor petroliere asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare precum și asupra terenurilor necesare oricăror activități pe care operațiunile petroliere le implică [3].

 

 

[1] Vezi Monitorul Oficial nr. 350 și Monitorul Oficial nr. 351 din 07 mai 2019.

[2] Decizia nr. 585 din 25 septembrie 2018 și Decizia 621 din 4 octombrie 2018.

[3] Art. 7(1) – „Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare și asupra terenurilor necesare oricăror activități pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.”

 

Tags: , , , ,