Sistemul de transport al gazelor naturale în România a fost conceput în anii `50, proiectat si construit în anii `60-´70 în baza unui concept specific economiei centralizate, integraãrii economice pe verticalaã, dispecerizãrii unice, adaptabil functionãrii necesarului de consum fãrã mari fluctuaþii de consum.  În prezent, mare parte conducte au depãsit durata de amortizare, iar SNT este un sistem unic în lume prin presiunea joasã de utilizare si numãrul mare de puncte de iesire. Astfel, este important ca aceste elemente sã fie luate în calcul pentru a putea realiza obiectivele strategice precum garantarea securitãtii energetice, competitivitate si modernizare, dezvoltare durabilã a societãtii, alinierea la cerintele cadrului de reglementare european si national privind transportul de gaze naturale. Astfel, se impune un nou concept de abordare privind rolul, structura si functiile SNT.

 

Tags: , , , , , , , ,