Modele de emisii de carbon pe întregul ciclu de viață pentru UE27 în vederea reducerii emisiilor de carbon provenite de la clădirile noi (RO)

Revizuirea măsurilor legislative existente la nivel național

Acest raport compară modelele de politici la nivel național existente și propuse pentru reducerea emisiilor de carbon pe întregul ciclu de viață (WLC). Sunt comparate abordările alese în Danemarca, Finlanda, Franța, Țările de Jos și Suedia. Acest lucru relevă caracteristici cheie, asemănări și deosebiri. Din cauza practicilor naționale preexistente privind clădirile durabile, cuantificarea impactului asupra climei și reglementarea generală a construcțiilor noi, toate modelele de politici diferă între ele într-o anumită formă.

Documentul atașat reprezintă traducerea EPG în limba română a publicației Ramboll, EPG nedeținând drepturi de proprietate asupra materialului prezentat.

Latest News

X