Roundtable: interconnecting Europe - natural gas in Romania - ENPG

Masa rotunda: este necesara schimbarea legislatiei romanesti in domeniul ONG?

 

Casa de avocaturã Pachiu si Asociatii împreunã cu think-tank-ul Energy Policy Group (EPG) si PwC România au organizat joi, 12 iunie, o masã rotundã pe tema “Este necesarã schimbarea legislatiei românesti în domeniul petrolului si gazelor?”, care a avut loc la Hotel Epoque din Bucuresti. Evenimentul, aflat deja la a treia editie, a fost dedicat expertilor din sectorul Oil & Gas si s-a bucurat de participarea la nivel înalt a reprezentanþilor Guvernului si a autoritãþii de reglementare (ANRM), a companiilor reprezentative din sectorul upstream, a asociatiilor din domeniu si a analistilor specializati. Masa rotundã s-a desfãsurat în douã panel-uri succesive, moderate de Laurenþiu Pachiu (Managing Partner, Pachiu si Asociatii) si de Vasile Iuga (Managing Partner, PwC South East Europe).

Tema centralã a evenimentului – necesitatea modernizãrii si adaptãrii legislatiei petroliere la noile provocãri din industria extractivã – a fost completatã de o discutie pe marginea principiilor si obiectivelor care ar trebui sã defineascã viitorului regim al redeventelor si o analizã a impactului recentelor modificãri fiscale asupra industriei. Discutiile primului panel s-au concentrat pe problema accesului la teren si a necesitãtii simplificãrii proceselor de avizare, chestiuni de naturã sã conducã la îngreunarea considerabilã a operatiunilor de prospectare, precum si la întreruperi si întârzieri în realizarea investitiilor.

Au fost fãcute propuneri de întãrire a autoritãtilor de reglementare, conditie obligatorie pentru ca agentiile statului sã devinã reali parteneri contractuali pentru companiile implicate în sectorul energetic. De asemenea, dialogul dintre industrie si autoritãti (centrale si locale) necesitã coerentã si eficientã.

În cel de-al doilea panel s-a discutat despre diversele sisteme de impozitare practicate în industria producãtoare de petrol si gaze la nivel international. În România, care este un producãtor de talie micã, cu grad ridicat de epuizare a zãcãmintelor si costuri mari de operare, se impune încurajarea investitiilor în zãcãmintele mature si cele offshore printr-un cadru fiscal stabil si stimulativ. De asemenea, a fost discutatã necesitatea ca în definirea unui regim fiscal sã se tinã cont si de tipul de resurse energetice de care o tarã dispune – onshore/offshore, conventionale/neconventionale, zãcãminte noi/mature.

Informatii suplimentare:

 

Pachiu si Asociatii este o firmã specializatã în domeniul avocaturii de business, acordând o atentie specialã domeniului energiei. Experienta îndelungatã a avocatilor firmei a oferit clientilor internationali excelente oportunitãti în sectorul energetic din România, atât în industria energiei regenerabile, cât si în cea a petrolului si gazelor naturale.

Grupul de Practicã Energie al firmei acordã asistentã juridicã cu privire la planificarea, dezvoltarea si desfãsurarea proiectelor în domeniul energiei regenerabile, conventionale si neconventionale, precum si în sectorul resurselor naturale.

Prin intermediul retelei sale consacrate de parteneri, Pachiu si Asociatii acordã asistentã clientilor din intreaga lume ce se aflã în cãutare de solutii inovatoare si de perspective coerente în vederea întelegerii cadrului si aspectelor juridice ce stau la baza business-ului acestora. Firma de avocaturã Pachiu si Asociatii este membrã exclusivã AEEC (Associated European Energy Consultants, o retea interntionalã ce reuneste cele mai performante firme de avocaturã si consultantã specializate în energie la nivel european). Apartenenta la AEEC faciliteazã participarea firmei în proiecte multinationale. Firma este condusã de Laurenþiu Pachiu împreunã cu patru parteneri, Pachiu ºi Asociaþii însumând 21 de avocaþi.

Firmele din reþeaua PwC ajutã organizaþiile ºi indivizii sã creeze valoarea adãugatã de care au nevoie. Acestea sunt o reþea de firme prezentã în 157 de þãri cu mai mult de 184.000 de specialiºti dedicaþi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanþã fiscalã ºi consultanþã pentru afaceri. Descoperiþi mai multe informaþii despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

 

Tags: , , , , , , ,

 
 
 

 
 

Statement of research integrity

EPG’s funding comes from a variety of sources, allowing us to maintain independence of research priorities and freedom from outside influence. Independence, professional integrity and objectivity are EPG’s most valued assets.