How are we to pay the energy bills?

Comisia Europeană îşi doreşte o nouă piaţă a energiei electrice, în care consumatorul final să simtă mai acut decât până acum fluctuaţiile de preţ, inclusiv cele determinate de instabilitatea producţiei din surse regenerabile. Mai devreme sau mai târziu, industria regenerabilelor ar trebui să devină competitivă, fără a mai avea nevoie de subvenţii.

Într-un amplu document aflat încă în dezbatere publică, Comisia Europeană vorbeşte despre noul proiect al pieţei de energie electrică, care să ţină cont de faptul că, în orizontul anului 2030, 50% din energie va proveni din surse regenerabile.

Principala problemă este instabilitatea preţului energiei, generată de fluctuaţiile de producţie şi consum. Pentru moment, acest aspect este reglat de autorităţile naţionale prin intermediul unui sistem complex de reglementări, astfel încât preţul la consumatorul final să fie predictibil şi relativ suportabil. Creşterea ponderii energiei regenerabile face ca actualul mecanism să devină dificil de aplicat pe termen mediu şi lung.

Pentru a regla potenţialele dezechilibre generate de execesul sau penuria de energie e nevoie de mai multe interconectări fizice, pentru a transporta efectiv energie peste graniţele statelor membre, pentru a crea o piaţă mai mare de desfacere, unde cererea acoperă mai bine oferta. Comisia Europenă face însă şi pasul următor, previzibil de altfel, propunând o discuţie despre interconectarea funcţională a pieţelor de tranzacţionare a energiei, mai ales pentru tranzacţiile intra day şi de echilibrare. Asta cel puţin la nivel regional. Crearea unei pieţe regionale de echilibrare pune însă în discuţie, pe termen mediu şi lung, viabilitatea comercială a capacităţilor clasice de producţie a energiei electrice care asigură, la nivel naţional, acest serviciu.

Latest Publications

X