Fondul pentru Modernizare: O urgență pentru tranziția energetică din România

Fondul pentru Modernizare (FM) este cel mai important instrument financiar european destinat susținerii tranziției energetice în țările Europei Centrale și de Est până în 2030. Dintre cele 10 state membre beneficiare, România s-a evidențiat mai degrabă printr-o inexplicabilă întârziere în pregătirea cadrului legal și strategic de valorificare a acestor resurse financiare. Întârzierea este de mai bine de un an și jumătate față de termenul la care trebuia finalizat cadrul de implementare și de aproape un an față de termenul de depunere a primei liste de proiecte și de scheme suport. Dată fiind presiunea timpului până în 2030 și abordarea extrem de ambițioasă din cadrul pachetului legislativ Fit for 55, costurile acestor întârzieri pentru finanțarea unor mari proiecte în sectorul energetic pot fi extrem de mari.

La data scrierii acestui articol nu este încă limpede care este calendarul de finalizare al cadrului de implementare pentru FM în România. Acesta trebuie să includă un plan strategic de accesare a FM, bazat pe priorități naționale actualizate din perspectiva situației concrete a sistemului energetic și a piețelor de energie, a noilor tehnologii, dar și a noilor ținte europene stabilite prin Legea Climatică Europeană din 2021. Mai mult, este necesar un proces de amplă și substanțială consultare a experților și a părților interesate.

Ministerul Energiei a emis în luna ianuarie 2022 un comunicat general prin care anunță opt categorii de proiecte propuse pentru finanțare din Fondul de Modernizare. Acesta este un notabil pas înainte. Totuși, așa cum se arată în detaliu mai jos, este evidentă o lipsă generală de claritate în privința alocărilor bugetare și a raționamentului pe care acestea sunt bazate.

Scopul prezentului articol este de oferi o critică constructivă semnalând, pe de o parte, elementele de inconsistență și riscurile de accesare a FM printr-o abordare insuficient fundamentată și subliniind, pe de altă parte, direcțiile cu întâietate în edificarea eficientă a tranziției verzi, aliniată la obiectivele Pactului Climatic European, cu investiții de tip no regrets și finanțabilă prin FM.

Latest Publications

X