Download PREZENTARE

Sectorul energetic prezintă provocări aparte pentru jurnalismul de calitate, date fiind multiplele sale aspecte tehnice și tehnologice, interesele economice concurente din acest sector, amplele efecte sociale și de mediu, multidimensionalitatea sectorului (resurse naturale, infrastructura, politici sociale, guvernanță, piețe, finanțe, politici publice, politici europene, efecte de mediu, geopolitică, aspecte de securitate etc), aflate într-o dinamică cu efecte greu previzibile.

EPG a invitat, în intervalul 4-12 septembrie 2017, un grup de jurnaliști din domeniul energiei, de la publicații și platforme media reprezentative, la dezbaterea unor chestiuni de prim ordin privind funcționarea industriei și a piețelor de energie.

Au fost abordate, pe module tematice conduse de specialiști reputați, subiecte precum politicile energetice europene, tendințele tehnologice globale, dinamica piețelor de energie, efectele climatice, geopolitica energiei, guvernanța sectorului energetic, chestiuni legislative etc.

Album foto:

Journalist Course on Energy - 1st Edition - 2017