Curs Jurnalisti

 

Download PREZENTARE

Sectorul energetic prezintă provocări aparte pentru jurnalismul de calitate, date fiind multiplele sale aspecte tehnice și tehnologice, interesele economice concurente din acest sector, amplele efecte sociale și de mediu, multidimensionalitatea sectorului (resurse naturale, infrastructura, politici sociale, guvernanță, piețe, finanțe, politici publice, politici europene, efecte de mediu, geopolitică, aspecte de securitate etc), aflate într-o dinamică cu efecte greu previzibile.

EPG a invitat, în intervalul 4-12 septembrie 2017, un grup de jurnaliști din domeniul energiei, de la publicații și platforme media reprezentative, la dezbaterea unor chestiuni de prim ordin privind funcționarea industriei și a piețelor de energie.

Au fost abordate, pe module tematice conduse de specialiști reputați, subiecte precum politicile energetice europene, tendințele tehnologice globale, dinamica piețelor de energie, efectele climatice, geopolitica energiei, guvernanța sectorului energetic, chestiuni legislative etc.

Album foto:

Journalist Course on Energy - 1st Edition - 2017

 
 
 

 

INVITAȚIE: SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

EPG va invită să transmiteți oferta Dvs. privind Propunerea financiară și tehnică în vederea semnării Contractului “SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE pentru Corpul 11 al Liceului Tehnologic Energetic ‘Elie Radu’, Șoseaua Vestului nr. 22, Ploiești, Județul Prahova”, având ca obiect serviciile și lucrările descrise în Caietul de Sarcini, inclusiv specificațiile tehnice de specialitate, și în Modelul de Contract. Firmele interesate își pot exprima interesul în scris în cel mult 7 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț către adresa de email denisa.diaconu@enpg.ro, urmând să li se pună la dispoziție întreaga documentație de atribuire.

Afla mai mult

 
 

Statement of research integrity

EPG’s funding comes from a variety of sources, allowing us to maintain independence of research priorities and freedom from outside influence. Independence, professional integrity and objectivity are EPG’s most valued assets.