Op-ed

Prosumatorii și limitele actuale ale sistemelor de distribuție

Cea mai spectaculoasă evoluție din sectorul energetic național al ultimilor ani este, fără doar și poate, creșterea exponențială a numărului de prosumatori, casnici și non-casnici, până la o capacitate instalată totală de peste 1,1 GW. În condițiile în care statul român, actor dominant pe piața de energie electrică, nu a mai finalizat o investiție de proporții de la punerea în funcțiune a Unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în 2007, o astfel de creștere de capacitate este cu atât mai remarcabilă cu cât s-a realizat, în mare parte, din fondurile proprii ale cetățenilor români. Potrivit celor mai recente date ale ANRE, la 31 august a.c. erau racordați la rețelele de distribuție 91.556 de prosumatori, a căror putere instalată însumată era de 1.164 MW. Creșterea a demarat semnificativ după aprobarea OUG 143/2021, prin care au fost introduse în Legea Energiei prevederi favorabile prosumatorilor, și a devenit fulminantă începând cu luna iulie 2022, după declanșarea crizei energetice din 2022, cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia. Aproape jumătate din numărul total de prosumatori s-au bazat pe investițiile proprii. După finalizarea evaluării și aprobării dosarelor pentru 2023 ale programului Casa Verde Fotovoltaice, derulat de către Agenția Fondului de Mediu (AFM), se preconizează că deja în primăvara anului 2024 va fi atinsă capacitatea instalată de 2 GW. Prosumatorul, element important al tranziției energetice, este încurajat și susținut de legislația europeană și națională, precum și de normele de reglementare. Într-adevăr, prosumatorul întrunește o serie de caracteristici deosebit de dezirabile în tranziția energetică: producție descentralizată de energie regenerabilă, distribuită geografic, prin care sunt acoperite nevoile de auto-consum, în condițiile volatilității prețurilor energiei pe piețele angro și ale creșterii preconizate a cererii de energie electrică – pompe de căldură, vehicule electrice, tehnologii industriale bazate pe electricitate, etc. Odată cu reglementarea dreptului de a livra energie electrică în rețeaua de distribuție, prosumatorul beneficiază (teoretic) de compensare cantitativă de către furnizorul de electricitate a energiei electrice injectate în rețea, astfel că avantajele producției proprii de energie sunt extinse la perioade ale zilei și ale anului în care producția proprie încetează. Mai mult, prin intermediul agregatorilor de energie, prosumatorii pot contribui la oferte de energie electrică pe piețele angro. Astfel, prosumatorii pot adopta un comportament strategic, de optimizare a beneficiilor financiare. Radu Dudău, EPG President Radu Dudău is co-founder and director of EPG. He is Associate Professor of International Relations at Bucharest University. From 2006 to 2010 he was Deputy Director at the Romanian Diplomatic Institute (Ministry of Foreign Affairs). He graduated in Physics and Philosophy from the University of Iași. He holds a Dr. Phil. degree in Philosophy (magna cum laude) from Konstanz University (Germany) and a PhD in Political Science (International Relations) (summa cum laude) from the National School of Political and Administrative Studies (SNSPA, Bucharest). He was a Fulbright Fellow with the National Security Program at Harvard Kennedy School of Government (2011), a New Europe College Fellow at the Danish Institute of International Relations (Copenhagen, 2006) and an OSI/FCO-Chevening scholar at Oxford University (1999-2000). His main expertise focus is energy security and natural resource geopolitics. Contact: radu.dudau@enpg.ro

Ajutor de stat pentru Complexul Energetic Oltenia: cu ce scop și până când?

Complexul Energetic Oltenia (CEO) este unul dintre cei mai mari producători de energie din România, cu o putere instalată de peste 3 GW și aproximativ 11.000 de angajaţi – un adevărat colos, care a contribuit timp de decenii la siguranţa energetică naţională. Totuși, în contextul obiectivelor europene și naţionale privind decarbonizarea, CEO trebuie să treacă prin schimbări profunde pentru a se adapta evoluţiilor din sectorul energetic. Producţia de energie electrică a companiei se bazează pe lignit, care produce emisii majore de CO2. Pe măsură ce producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili au trebuit să plătească costul emisiilor de CO2 pentru emisiile cauzate prin schema de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), energia produsă a devenit din ce în ce mai scumpă pentru cumpărători. CEO are cele mai mari emisii de CO2 din ţară, iar Gorjul este judeţul cu cea mai mare intensitate a emisiilor de gaze cu efect de seră din România. Eliminarea producţiei de energie pe bază de lignit a devenit, astfel, imperativă, fiind legiferată de altfel în anul 2022 prin Legea decarbonizării, care prevede închiderea tuturor capacităţilor până în 2032. Având în vedere revizuirea recentă a directivei EU ETS, care va duce la o creștere constantă a preţului certificatelor de CO2, este dificil de crezut că CEO va mai avea termocentrale pe bază de lignit funcţionale până la finalul deceniului. Mihai Constantin, EPG Researcher Mihai Constantin works as a Researcher at EPG. In this position, he is contributing to the activities of the Energy Systems Programme. Mihai has a Master Degree in European Economics at Bucharest University of Economic Studies. He has expertise on public policies in the fields of energy, climate change and economics. Before joining EPG, he worked for WWF Romania as Climate & Energy Manager and as Advisor on Public Policies in the Romanian Parliament. Contact: mihai.constantin@enpg.ro

Captarea, utilizarea și stocarea carbonului: un element-cheie pentru România, dar care trebuie bine gândit

Tehnologiile de captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS) vor fi elemente-cheie pentru decarbonizarea industriei grele din România, mai ales pentru sectoarele cu emisii de dioxid de carbon care nu pot fi reduse. Recent, EPG a analizat principalele bariere în calea implementării CCUS în România, printre care se numără lipsa unui cadru de reglementare și de finanțare adecvat și absența infrastructurii de transport și stocare. Pe lângă aceste obstacole, care împiedică dezvoltarea proiectelor CCS în România, EPG a identificat în cadrul proiectului european ConsenCUS (Horizon 2020) o serie de elemente suplimentare, mai puțin cunoscute, care trebuie abordate în politicile naționale privind decarbonizarea industriei prin CCUS.  O primă considerație se referă la unde și cum vor fi aplicate tehnologiile CCUS. În România, principalele sectoare pentru care captarea carbonului reprezintă o soluție indispensabilă sunt producția de ciment, sectorul chimic și rafinarea petrolului. Deși captarea emisiilor se poate face și în alte industrii, și chiar și în centralele energetice, pentru acestea sunt mai potrivite alte măsuri de decarbonizare, cum ar fi electrificarea. De aceea, tehnologiile CCUS nu sunt soluții miraculoase pentru toate sectoarele economiei, ci ele trebuie direcționate către sectoarele care nu au alte alternative, sau în scopul obținerii de “emisii negative”, prin captarea dioxidului de carbon direct din atmosferă.  Pe lângă alegerea cumpătată a sectoarelor pentru aplicarea CCUS, trebuie selectate și aplicațiile CCUS cu cea mai mare contribuție la prevenirea schimbărilor climatice. Spre exemplu, utilizarea dioxidului de carbon pentru producția de carburanți sintetici, care emit dioxid de carbon prin ardere, va avea per total un impact climatic mai mic decât stocarea permanentă în subteran. Aceste diferențe sunt nuanțate, iar pentru asigurarea unui impact climatic minim, care să justifice investițiile semnificative necesare, proiectele CCUS trebuie evaluate pe întreg lanțul de proces, de la sursa emisiilor captate până la destinația lor finală. Pe acest lanț de proces trebuie determinat atât impactul climatic, cât și cel asupra mediului înconjurător – spre exemplu, tehnologiile mature de captare a carbonului folosesc drept solvenți aminele, care pot avea un impact negativ asupra mediului dacă nu sunt bine monitorizate.  Optimizarea tehnologiilor CCUS nu se oprește la considerațiile legate de sectoarele beneficiare și de impactul climatic sau de mediu. În primul rând, tehnologiile CCUS sunt într-un proces continuu de cercetare, dezvoltare și inovare, unde experiența României în universități și institute de cercetare poate fi un atu important. De asemenea, România ar putea deveni un centru important pentru producția tehnologiilor CCUS în sine (de exemplu, unitățile de captare, conductele pentru transport, echipamentul de injectare), pe care Uniunea Europenă le favorizează pentru creșterea independenței față de importuri tehnologice.   Pentru a optimiza și proiectele CCUS, implementarea lor trebuie să aibă în vedere și potențialul de cooperare trans-sectorial și trans-național, prin care pot fi agregate fluxurile de dioxid de carbon captate de la diverși operatori, care să fie apoi transportate și stocate cu infrastructură comună. Acest lucru ar permite reducerea costurilor de infrastructură și partajarea riscului și a răspunderii operatorilor, în special în zonele puternic industrializate, unde sunt prezenți mulți operatori industriali – spre exemplu, zona Ploiești-Dâmbovița. În vederea formării acestor clustere pentru CCUS, trebuie stabilite modele clare de finanțare și de partajare a riscurilor, precum și un dialog transparent și susținut cu comunitățile locale.   Aceste considerente aferente tehnologiilor CCUS, mai puțin vizibile decât aspectele de regulament și finanțare, trebuie incluse de la început în politicile și planurile privind viitoarele proiecte de anvergură. Proiectele CCUS pot aduce beneficii economiei României nu numai prin susținerea decarbonizării industriei grele, ci și prin dezvoltarea producției de tehnologii de prevenire a schimbărilor climatice. Tocmai din acest motiv, oportunitățile semnificative prezentate de aceste tehnologii trebuie preluate cu o abordare holistică din punct de vedere al impactului.  Acest document a fost redactat în cadrul proiectului ConsenCUS, finanțat prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de finanțare nr. 101022484. Întregul Policy Paper poate fi consultat AICI. Luciana Miu, EPG Head of Clean Economy Luciana Miu is the Head of Clean Economy at Energy Policy Group. She holds a Master’s degree in Sustainable Energy Systems from the University of Edinburgh and a PhD in Energy Efficiency of Residential Buildings from the Imperial College London. Before joining EPG, Luciana worked for the UK Parliament and for the British Government’s Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), as well as a consultant for Climate-KIC and London City Hall. Contact: luciana.miu@enpg.ro

Decarbonizarea industriei românești necesită sprijinul financiar al statului

Decarbonizarea industriei grele presupune de multe ori aplicarea de tehnologii la un nivel incipient de maturitate, care prezintă un risc comercial aferent, ceea ce le face greu finanțabile de către sectorul privat. Din acest motiv, intervenția statului pentru a finanța decarbonizarea industrială, cel puțin în stadiu incipient, este necesară, și este practicată deja în multe țări, precum Franța, Germania și Slovacia.

The Net-Zero Industry Act – a welcome spotlight and a warning bell for CO2 storage

The European Commission has recently published the Net-Zero Industry Act, a proposal meant to boost the Union’s autonomy when it comes to developing and manufacturing “net-zero technologies”. The Act lists carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) as one of eight key net-zero technologies for achieving the EU’s climate neutrality goals, sets a goal for storing 50 million tonnes of CO2 per year in the EU by 2030, and mandates Member States to clearly state how they will enable carbon capture and storage (CCS).

Regulamentul privind industria net-zero: ce înseamnă pentru România?

Pe 16 martie, Comisia Europeană a propus „Regulamentul privind industria net-zero” (Net-Zero Industry Act), menit să reducă dependența Uniunii de importurile de tehnologii necesare pentru a atinge țintele de net-zero până în 2050. Concret, propunerea are în vizor consolidarea industriei prelucrătoare europene pentru a crește producția domestică de tehnologii necesare decarbonizării, prezentând ambiția de a produce în Uniunea Europeană 40% din necesarul tehnologic al tranziției până în 2030. Acest regulament și negocierile care vor urma merită urmărite din perspectiva României, deoarece prezintă oportunități semnificative pentru dezvoltarea industriei autohtone.

Decarbonizarea industriei – un pas esențial spre neutralitatea climatică a României

Ca stat membru al Uniunii Europene, România s-a angajat să participe în eforturile colective de atingere a neutralității climatice până în 2050. Acest angajament presupune o reducere drastică a emisiilor de dioxid de carbon la nivel național, care în 2021 se ridicau la 74 de milioane de tone pe an. Deși soluțiile pentru reducerea emisiilor sunt bine-cunoscute și competitive din punct de vedere economic în sectoare precum producția de energie electrică, în altele procesul de decarbonizare prezintă provocări mai complexe. Un astfel de sector este industria, mai precis procesele energointensive ale industriei prelucrătoare, precum producția de oțel, ciment, chimicale și alte materiale.

Opacitate și discriminare în alocarea fondurilor europene pentru energie

Proiectul, care a stârnit imediat consternare în piața de energie, reprezintă o tentativă de oficializare a unei practici decizionale la vârful politicii prin care fondurile europene pentru energie sunt controlate în mod netransparent și direcționate necompetitiv către unele mari companii de stat, cu încălcarea flagrantă a legislației naționale și europene privind concurența și ajutorul de stat, dar și a prevederilor de transparență și nediscriminare din ghidurile mecanismelor financiare europene.

Tranziția inteligentă: necesitatea revizuirii proiectelor de investiții asumate în sectorul energetic din România

Rămân o serie de politici adoptate la nivel național fie înainte, fie după asumarea pachetului “Fit for 55” la nivelul UE, care ar trebui reanalizate în vederea alinierii la obiectivele mai recente și mai ambițioase din punct de vedere climatic.

Dezvoltarea energiei eoliene offshore în România până în anul 2030

As part of the ConsenCUS project, EPG is analyzing the narratives and perceptions surrounding carbon capture, utilization and storage (CCUS) in Romania, where a novel carbon capture and conversion technology will be demonstrated in the near future.

Analiză succintă a noii ordonanțe de urgență privind plafonarea și compensarea prețurilor energiei

Trebuie reamintit că actuala criză este una a penuriei de energie, parțial cauzată de agresiunea neașteptată și brutală a Rusiei asupra Ucrainei, cu declanșarea unui conflict energetic între Moscova și Uniunea Europeană, dar și de anii îndelungați în care nu s-au realizat investiții în producerea de energie.

Stories of carbon capture, utilization and storage – dubbed in Romanian

As part of the ConsenCUS project, EPG is analyzing the narratives and perceptions surrounding carbon capture, utilization and storage (CCUS) in Romania, where a novel carbon capture and conversion technology will be demonstrated in the near future.

E timpul să luăm în serios economisirea energiei

Invazia cu totul iresponsabilă a Ucrainei de către Federația Rusă a declanșat în Europa un efort masiv de reducere a dependenței de importurile de gaze naturale rusești. Acesta devine o mișcare către independența energetică și un viitor prietenos cu mediul, în care pot participa toți cetățenii, adesea descumpăniți de incapacitatea de a contribui la rezolvarea greoaielor probleme geopolitice și climatice cu care se confruntă societatea.

CLUBUL CLIMATIC – următorul pas după includerea României în grupul țărilor dezvoltate?

Finalul lunii ianuarie a fost marcat de un eveniment a cărui importanță nu trebuie subestimată: demararea negocierilor oficiale pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

COP26: hope and disappointment in the “new normal”

“New normal” has become the buzzword of a world still reeling from the Covid-19 outbreak. But as it sought to break through the new normal of lockdowns and restrictions, the 25,000-strong COP26 gathering in Glasgow may have become the latest addition to the “new normal” of climate change negotiations: bold commitments that inspire hope, while their implementation plans ring hollow and seed doubt.

Carbon capture and storage – the Gordian knot of decarbonization in Central and Eastern Europe

Carbon capture and storage (CCS) refers to a chain of technologies deployed to capture, transport and store CO2 away from the atmosphere, mitigating its warming effect on the climate. For each step in the CCS process, a range of technologies has been developed and tested for different industries and operating conditions, making CCS a complex value chain rather than a single, “off-the-shelf” technology as it is sometimes portrayed

Dobrogea – developing the first clean hydrogen valley in Central and Eastern Europe

In the European Union’s pathway to climate neutrality, decarbonised molecules such as hydrogen will contribute to eliminating ‘stubborn emissions’ in hard-to-abate sectors – e.g., high-temperature heat and feedstock in industry, aviation and long-haul shipping, and potentially large-scale district heating and long-term electricity storage.

COP26: hope and disappointment in the “new normal”

“New normal” has become the buzzword of a world still reeling from the Covid-19 outbreak. But as it sought to break through the new normal of lockdowns and restrictions, the 25,000-strong COP26 gathering in Glasgow may have become the latest addition to the “new normal” of climate change negotiations: bold commitments that inspire hope, while their implementation plans ring hollow and seed doubt.

Cum evităm viitoarele crize energetice prin deblocarea investițiilor în capacități regenerabile?

Creșterile fără precedent ale prețurilor energiei din ultimele luni au generat discuții aprinse despre cauze, designul pieței de energie electrică, prețul carbonului și dependența de importurile de gaze naturale. Răspunsul formulat până acum de legiuitori pentru rezolvarea acestor probleme (în principal, plafonări de prețuri și subvenții) nu oferă decât soluții de avarie, de termen scurt, care nu rezolvă disfuncționalitățile structurale ce pot duce la repetarea unor astfel de situații.

Three stereotypes of the Romanian energy establishment

“Energy markets cannot be trusted, either for affordable prices or security of supply.” Closely related, this cliché is probably the easiest to notice in policy and regulation.

The Decarbonisation Challenge of Southeast Europe: A Case Study of Romania

This paper uses Romania as a case study to illustrate the SEE situation. First, this article briefly summarises the general European context and the framework through which member states will cooperate in the area of energy policy. Second, it showcases the energy and climate strategies of Romania. Third, it turns to some of the main barriers that the country is currently facing in reforming its energy markets. The final part of the article summarises the findings, while also suggesting some avenues that may be pursued to overcome the challenges of decarbonisation in SEE.

The Governance of the Energy Union: A New Framework for Cooperation

One of the most important outcomes of this legislative act is the requirement for governments to produce Integrated National Energy and Climate Plans. These plans must elaborate on the main priorities, strategies and actions to be taken within a 10-year period, covering all the five main areas of the Energy Union (security of supply, the internal energy market, energy efficiency, decarbonisation, and research and innovation).

The Governance of the Energy Union: A New Framework for Cooperation

One of the most important outcomes of this legislative act is the requirement for governments to produce Integrated National Energy and Climate Plans. These plans must elaborate on the main priorities, strategies and actions to be taken within a 10-year period, covering all the five main areas of the Energy Union (security of supply, the internal energy market, energy efficiency, decarbonisation, and research and innovation).

Natural Gas: Facing a Pricy Winter

This analysis details the relevance of each component in the mix, explaining how gas shortages are usually dealt with, and presents the next regulatory steps essential to cover gas demand.

The centralized market as a prerequisite to a gas hub. Lessons for Romania

In a market economy, the term hub generally refers to the intersection of several commercial routes, where an abundance of merchandise from various sources prompts the closing of many deals “on the spot,” transparently, with amounts and prices known to all traders present.

Energy Poverty Today. Part I: Energy Access

This article is part of a series of three called Energy Poverty Today, presenting in a nutshell the main concepts and challenges of energy poverty.

Tackling grid loss

Grid losses are a matter of grid stability and therefore a matter of national priority. Every country in the world would want to include this matter amongst its critical governance topics and address it through its policies and stakeholders’ actions

Smart Grid Network: the next big step

Most of the world relies on electricity systems build around 50 years ago. These are inefficient and cannot offer an appropriate response to today´s urgent global challenges. The estimated investment requirements in energy infrastructure are $13 trillion for the next 20 years. This poses an eminent need and opportunity to shift towards a low carbon, efficient and clean energy system. Smart grids will be a strong enabler of this transition.

Three stereotypes of the Romanian energy establishment

Most of the world relies on electricity systems build around 50 years ago. These are inefficient and cannot offer an appropriate response to today´s urgent global challenges. The estimated investment requirements in energy infrastructure are $13 trillion for the next 20 years. This poses an eminent need and opportunity to shift towards a low carbon, efficient and clean energy system. Smart grids will be a strong enabler of this transition.

The new royalties’ framework in the Romanian O&G upstream

The Economy Ministry published in October the draft law for mineral, petroleum, and hydro-mineral resources. The document includes a much anticipated new royalties’ framework for the upstream O&G sector.

Romania´s energy strategy and petroleum taxation. Lessons from Norway

Romania´s petroleum tax regime is under review, with lingering uncertainty about its future design. The article discusses strategic considerations of this review, in light of the country expected (but equally unclear and overdue) long-term energy strategy.

The clean energy transition and the geopolitics of technology metals

Wind turbines, PV panels and hi-power batteries are pillars of the transition to clean electricity generation and low-emission transports. Confidence in their future costs reductions is paramount for both investors and policy makers. But while such investments are expected to grow massively in the coming years, constraints of a different kind will have to be kept in mind.

The Oil Market’s Fall Upswing

Is this a turning point towards substantially higher oil prices? Most likely not. The same rebalancing mechanism of shale oil producers kicking in at higher crude prices will be prompted. However, we may well see a longer-lived equilibrium around $60 a barrel of Brent, which can make everyone happy for a couple of years.

32 Gas market liberalisation. GEO64/2016 and its effects

How much will we pay for natural gas in 2017?

The Threats that Cloud Romania’s Upstream Promise

Romania does offer potential for becoming a regional gas hub. Also, gas exploration, production and transportation networks still need innovative approaches, reform and development.

The household energy market in Romania is in a process of liberalization. Or is it?

The adoption of a system that will allow a step-by-step liberalization of energy prices has proved to be an inspired measure, as Romanians would not have been ready for a sudden, direct shift to a free market. The ongoing debates in the Romanian society on vulnerable consumers emphasize just that

Oil royalties and the rule of law (or how the romanian state experiences a drop in self esteem)

A good deal of the political and media environment in Romania continues to promote or to dwell in confusion when it comes to the Romanian state´s gain from petroleum activities, popularly known as “the regime of oil royalties”.

Things to watch in 2015’s energy

2015 will be the year of new gas transport projects, which are to connect at regional level the Southern Gas Corridor to Central Europe´s North South Corridor. Domestically, the Black Sea coast will have to be linked to the National Transport System.

COP21, Paris: national contribution plans

COP21 (The Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) will be the event of this fall and end of the year in environmental diplomacy. The intention is to achieve a “universal and legally binding agreement” to reduce emissions of greenhouse gases (GHG) in order to keep global warming below 2° C from pre-industrial levels, beyond which it is presumed that the effects are irreversible.

No shale gas, after all. Implications of Chevron’s exit from Romania

The story of shale gas in Romania has somewhat been that of a fight. Chevron has had to deal with public opposition and outright protests, including clashes with police; mis- and dis-information, and a lack of understanding about the fracking procedure and its risks; overwhelming bureaucracy and a highly volatile and confusing legal procedure when it comes to unconventional gas drilling in the country, even though no moratorium was ever officially instated, like in neighboring Bulgaria.
X