RAMBOLL

Modele de emisii de carbon pe întregul ciclu de viață pentru UE27 în vederea reducerii emisiilor de carbon provenite de la clădirile noi (RO)

Acest raport compară modelele de politici la nivel național existente și propuse pentru reducerea emisiilor de carbon pe întregul ciclu de viață (WLC). Sunt comparate abordările alese în Danemarca, Finlanda, Franța, Țările de Jos și Suedia. Acest lucru relevă caracteristici cheie, asemănări și deosebiri.
X