Captarea carbonului, un vector de decarbonare în România

Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CCS) poate avea o contribuție importantă la decarbonarea economiei europene și române.

Pe lângă prezența la nivel național a unor actori industriali pentru care tehnologia CCS poate reprezenta o opțiune de decarbonare, România dispune de un potențial geologic notabil pentru stocarea de CO2, dar, la nivelul agendei guvernamentale, discuțiile legate de CCS/CCU au stagnat în ultimul deceniu.

În acest policy brief, evidențiem contextul actual și principalele obstacole în calea dezvoltării CCS în România, printre care se numără lipsa susținerii politice și instituționale și a unui cadru de reglementare adecvat. De asemenea, sunt propuse o serie de recomandări pentru avansarea proiectelor CCS, avansând o discuție nuanțată și echilibrată privind promovarea tehnologiilor CCS. Dezvoltarea proiectelor CCS nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci o măsură în cadrul general al obținerii neutralității climatice.

Latest Publications

X