Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region – CCS4CEE

Evaluarea stării actuale, a experiențelor anterioare și a potențialului de implementare a CCS în regiunea ECE

Pentru a evalua dimensiunea potențială a pieței de captare și stocare a carbonului (CCS) și a celei de captare și utilizare a carbonului (CCU) din România, această secțiune oferă o vedere de ansamblu a evoluției emisiilor interne de CO2 și a surselor acestora, precum și un indiciu privind dimensiunea economică a principalelor sectoare în care CCS (și, într-o oarecare măsură, CCU) ar putea oferi soluții viabile de decarbonizare.

În urma unui regim de industrializare cu emisii ridicate de carbon în regimul comunist, emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) au atins un nivel maxim în 1989. De atunci, țara a marcat o scădere constantă a emisiilor, în special după închiderea unităților industriale ineficiente din punct de vedere economic și scăderea aferentă a consumului de energie. Emisiile de GHG în 20192 s-au situat la mai puțin de 50% din nivelurile din 1990. Cele mai drastice reduceri au avut loc între 1990 și 2000. Numai în 1991, emisiile au scăzut brusc cu 20% comparativ cu anul precedent.

Latest Publications

X