Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region – CCS4CEE

Assessment of current state, past experiences and potential for CCS deployment in the CEE region

Captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon (CCUS) pot avea o contribuție importantă la decarbonarea economiei europene. Pe lângă prezența la nivel național a unor actori industriali pentru care tehnologia CCS poate reprezenta o opțiune de decarbonare, România dispune de un potențial geologic notabil pentru stocarea de CO2. – România are deja experiență privind dezvoltarea unor proiecte de captare a dioxidului de carbon dar, la nivelul agendei guvernamentale, discuțiile legate de CCS/CCU au stagnat în ultimul deceniu.

Principalele probleme în calea dezvoltării CCS în România sunt

(1) lipsa susținerii politice și instituționale,

(2) lipsa un cadru de reglementare adecvat,

(3) lipsa surselor de finanțare și

(4) infrastructura inexistentă de stocare și transport.

Este necesară o discuție nuanțată și echilibrată privind promovarea tehnologiilor de captare a carbonului. Dezvoltarea sectorului CCS nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci ca măsură în cadrul general al obținerii neutralității climatice. Finanțarea tehnologiilor de CCS nu trebuie să fie în detrimentul unor investiții care pot avea un aport climatic mai mare.

Următoarele măsuri pot fi implementate pentru a facilita dezvoltarea proiectelor CCS:

1. Elaborarea unei strategii naționale pentru captarea, stocarea, utilizarea și transportul de CO2;

2. Susținerea cercetărilor geologice aprofundate pentru stabilirea mai precisă a zonelor propice pentru înmagazinarea CO2;

3. Planuri de dezvoltare ale hub-urilor industriale cu concentrare geografică a emisiilor de CO2 pentru aplicarea tehnologiilor CCS;

4. Planificarea pentru dezvoltarea unei infrastructuri de transport de CO2 prin conductă;

5. Identificarea oportunităților oferite de Dunăre pentru transportul naval de CO2;

6. Dezvoltarea mecanismelor de finanțare pentru proiectele CCS care aduc o contribuție semnificativă la reducerea emisiilor, cum ar fi contractele pentru diferență pentru carbon (CCfD);

7. Adoptarea unor mecanisme de reglementare favorabile investițiilor în CCS;

8. Aprofundarea problemelor legate de acceptanță socială.

Latest Publications

X