Analysis on the constitutionality of the introduction of a tax on additional profit on the holders of oil agreements

Clientul nostru, Federația Patronală Petrol și Gaze („FPPG”), ne-a solicitat să efectuăm o analiză a constituționalității introducerii unui impozit pe profit suplimentar în sarcina operatorilor petrolieri/titularilor de acorduri petroliere (“Acorduri Petroliere”) din sectorul upstream din România („Operator/i”). Acest impozit pe profit suplimentar („IPS”) ar urma să fie introdus în temeiul unei Legi privind impozitarea sectorului operațiunilor petroliere și a activităților miniere, aflate în prezent în stadiu de proiect („Proiectul”). În prezent, nu dispunem de o variantă a Proiectului care poate fi apreciată drept varianta certă avută în lucru la diferitele autorități guvernamentale implicate în procesul de redactare a Proiectului.

În aceste condiții, analiza noastră va pleca de la premisa că IPS se va aplica asupra profitului determinat conform reglementărilor contabile (i.e. a întregului profit și nu doar asupra unei părți a acestuia reprezentând câștigul peste rata normală de rentabilitate pentru industria de petrol şi gaze), înainte de înregistrarea, inter alia, a impozitului pe profit instituit prin Titlul II din Codul Fiscal, publicat în formă consolidată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015 și a redevenței petroliere stabilite prin acordurile petroliere în baza Legii petrolului nr. 238/2004 („Legea Petrolului”).

Vom considera ca premisă că IPS va avea un tratament mai favorabil pentru investițiile realizate după intrarea în vigoare a IPS („Investiții Noi”) comparativ cu investițiile realizate până la data intrării în vigoare a IPS („Investiții Existente”), care pot fi în diferite stadii (ex. puse în funcțiune şi incomplet amortizate, puse în funcțiune parțial, nepuse în funcțiune). Tratamentul mai favorabil este prezumat a include măsuri cum ar fi: amortizarea mai rapidă a costurilor cu investițiile noi, deducere suplimentară acordată numai pentru investițiile noi sau într-un procent mai mare, indexare numai pentru pierderile înregistrate după data intrării în vigoare a IPS etc. Plecăm de la premisa că IPS se va aplica identic pentru toate tipurile de investiţii din sectorul de petrol şi gaze (ex. onshore, offshore, neconvenţional).

 De asemenea, plecăm de la premisa că dacă Proiectul va fi adoptat, procedura de adoptare va fi conformă Constituției, legilor și regulamentelor aplicabile acestei proceduri, astfel că analiza noastră de constituționalitate se va limita strict la aspecte de drept material ce țin de instituirea unui nou impozit pe profit, suplimentar celui instituit prin Titlul II din Codul Fiscal.

Latest Publications

X