Download PDF

În prezent, nu dispunem de o variantă a Proiectului care poate fi apreciată drept varianta certă avută în lucru la diferitele autorități guvernamentale implicate în procesul de redactare a Proiectului. În aceste condiții, analiza noastră va pleca de la premisa că IPS se va aplica asupra profitului determinat conform reglementărilor contabile (i.e. a întregului profit și nu doar asupra unei părți a acestuia reprezentând câștigul peste rata normală de rentabilitate pentru industria de petrol şi gaze), înainte de înregistrarea, inter alia, a impozitului pe profit instituit prin Titlul II din Codul Fiscal, publicat în formă consolidată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10.09.2015 și a redevenței petroliere stabilite prin acordurile petroliere în baza Legii petrolului nr. 238/2004 („Legea Petrolului”).

 

Tags: , , , , , ,