Download PDF

Desi rãmasã fãrã un proiect international de anvergurã, România dispune de suficiente cãi de a-si creste securitatea energeticã. România are posibilitãti interne si externe de crestere considerabilã a bazei de resurse energetice, care vor fi trecute în revistã în acest articol.

 

Tags: , , , , , ,